συμβάσεις μίσθωσης έργου

Προκήρυξη για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΕΑΠ

Προκήρυξη για Σ.Ε.Π. σε 8 Θεματικές Ενότητες και 1 Ενότητα Πρακτικής Άσκησης 4 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών εξαμηνιαίας διάρθρωσης για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, του ΕΑΠ.


Ψυχολόγος και Οικονομολόγος στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δι.Πα.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας)» προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου τέσσερις (4) εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα) που θα πληρούν συγκεκριμένα προσόντα.


Εξωτερικός συνεργάτης για την γραμματειακή υποστήριξη του έργου: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος»

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα :
ΘΕΣΗ: Ένας (1) εξωτερικός συνεργάτης για την παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης του έργου με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος» με έδρα τις εγκαταστάσεις του Δι.Πα.Ε. στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη.


19 Εξωτερικοί Συνεργάτες για το έργο «Συμπληρωματική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση E learning» του ΕΚΠΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δεκαεννιά (19) Εξωτερικούς Συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο με τίτλο «Συμπληρωματική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση E learning». 


14 Συμβάσεις στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Σύναψη δεκατεσσάρων (14) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαικά έτη 2018-2019 και 2019-2020».


Κοινωνικοί Επιστήμονες στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5017272 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης – Social Network Αττική».


Κοινωνιολόγος στο ΕΚΠΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους», ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.


Κοινωνικός Λειτουργός στο Διεθνές Πανεπιστήμιο

Ένας (1) εξωτερικός συνεργάτης για την παροχή υπηρεσιών Κοινωνικού Λειτουργού, και ειδικότερα για την παροχή ‘Συμβουλευτικής Σπουδών’ στο έργο με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δι.Πα.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας)» με έδρα τις εγκαταστάσεις του Δι.Πα.Ε. στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας


Ψυχίατροι και Παιδοψυχίατροι στο ΕΚΠΑ για τη Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306 για τον κορονοϊό

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 16990 και τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας και επέκταση της Γραμμής 10306 με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης για τον COVID-19», ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου με 14 άτομα.


2 συμβάσεις στο πλαίσιο της Πράξης “Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus”

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: “Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus”, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα.


7 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί στο ΕΚΠΑ για τη Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306 για τον κορονοϊό

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 16990 και τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας και επέκταση της Γραμμής 10306 με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης για τον COVID-19», ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου με 7 (ΕΠΤΑ) άτομα.Κοινωνικός/η Επιστήμονας/νισσα, Κοινωνικός/η Λειτουργός και Διερμηνείς στο Δήμο Ιωαννιτών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Συντονιστή Έργου (Project Coordinator), τρεις (3) διερμηνείς/πολιτισμικούς διαμεσολαβητές (Mediator/Interpreters) και έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό (Social worker), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συνεργασία – τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών για την υποδοχή και την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών» από την Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι. σε συνεργασία με το OPEN SOCIETY FOUNDATION.


2 Διερμηνείς-Διαμεσολαβητές Φαρσί (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) στο ΚΕΘΙ

Το Κ.Ε.Θ.Ι. δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «THE SURVIVOR PROJECT: Ενίσχυση των υπηρεσιών προς γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες επιζήσασες έμφυλης βίας.


error: Content is protected !!