Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/ Δ/νση Εκλογών ρυθμίζονται τα σχετικά με την άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων.

Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο:

«oι έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου του Κράτους, αλλά κατά την ημέρα προκήρυξης των εκλογών τελούν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης ή εκτίουν ποινές στερητικές της ελευθερίας και δεν τους έχει επιβληθεί αμετάκλητα η παρεπόμενη ποινή της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο εκλογικό τμήμα του καταστήματος,  όπου κρατούνται, βάσει των ειδικών εκλογικών καταλόγων, στους  οποίους εγγράφονται για το σκοπό αυτό.

Την ημέρα προκήρυξης των εκλογών ο διευθυντής κάθε καταστήματος κράτησης ενημερώνει άμεσα τους εκλογείς κρατούμενους σχετικά με την εκλογική διαδικασία και τους ζητά να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται, υπογράφονται και σφραγίζονται από τους διευθυντές των καταστημάτων κράτησης και αναπαράγονται σε πέντε αντίτυπα.

Τα τέσσερα αντίτυπα διαβιβάζονται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε ημερών, από την κατά το άρθρο 31 του π.δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α’) έναρξη της προεκλογικής περιόδου, στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής  περιφέρειας και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 παρ. 5  του ίδιου π.δ./τος.

Σε περίπτωση  αποφυλάκισης για οποιονδήποτε λόγο  κρατουμένου που έχει εγγραφεί στους ανωτέρω ειδικούς εκλογικούς  καταλόγους έως την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, αυτός θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου που είναι εγγεγραμμένος.

Όταν ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων – ψηφοφόρων στα καταστήματα κράτησης είναι πολύ μικρός, για λόγους διαφύλαξης της μυστικότητας της  ψήφου, μπορεί να ψηφίσουν σε αυτά και άλλοι εκλογείς της ίδιας εκλογικής περιφέρειας που είναι γραμμένοι σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του π.δ.  26/2012.

6.  Ο διευθυντής κάθε καταστήματος κράτησης επιλέγει τον καταλληλότερο  – κατά την κρίση του  – χώρο  εντός του καταστήματος κράτησης, όπου θα διεξαχθεί  η ψηφοφορία των εκλογέων  – κρατουμένων».

–> Ολόκληρη η απόφαση έχει αναρτηθεί  στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: 6ΔΖΕ465ΦΘΕ – ΕΝ4 και στον ιστότοπο του Υπουργείου  Εσωτερικών και Δ.Α:  www.ypes.gr

Διαβάστε Επίσης  Καταπολέμηση της κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο – Το Συμβούλιο έτοιμο να διαπραγματευτεί ένα προσωρινό μέτρο

Be the first to comment on "Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!