Θέσεις Εργασίας


Education Cultural Mediator (Farsi) @ Danish Refugee Council

Under the overall supervision of the Education Team Leader, the Education Cultural Mediator (Farsi) will be responsible for the implementation of the Education programme for migrant and refugee children, youth and adults accommodated in emergency reception site(s) in Attica. Furthermore, the Education Cultural Mediator (Farsi) will ensure that all education activities are of high quality, age appropriate and in line with children, youth and adults needs.


Υποβολή αίτησης (2ο στάδιο) για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας, Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Υποβολή αίτησης για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας, Συμβούλων Ψυχολόγων, της Πράξης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας – Διαθέσιμες ώρες/τμήματα σχολ. περ. 2020-2021.
Διερμηνέας Φαρσί στους Γιατρούς του Κόσμου

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προκηρύσσει μία (1) θέση Διερμηνέα Φαρσί – Ελληνικά.


Κοινωνικός/η Επιστήμονας/νισσα, Κοινωνικός/η Λειτουργός και Διερμηνείς στο Δήμο Ιωαννιτών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Συντονιστή Έργου (Project Coordinator), τρεις (3) διερμηνείς/πολιτισμικούς διαμεσολαβητές (Mediator/Interpreters) και έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό (Social worker), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συνεργασία – τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών για την υποδοχή και την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών» από την Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι. σε συνεργασία με το OPEN SOCIETY FOUNDATION.


Κοινωνικός Λειτουργός στους Γιατρούς του Κόσμου

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου «PHC activities and PSS actions in Kara Tepe», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προκηρύσσει μία θέση κοινωνικού λειτουργού


29 ψυχολόγοι στο ΕΚΠΑ για τη Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306 για τον κορονοϊό

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με είκοσι εννέα (29) συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο «Συνέχιση λειτουργίας και επέκταση της Γραμμής 10306 με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης για τον COVID-19», για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου.200 επιπλέον ΠΕ/TE νοσηλευτές/τριες για την στελέχωση των ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με καθεστώς συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως 31/12/2020, με αντικείμενο την στελέχωση 500 Κινητών Ομάδων ειδικού σκοπού και υπηρεσιών ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Στελέχωση 500 ΚΟΜΥ και υπηρεσιών ΕΟΔΥ της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού κατ΄οίκον» με κωδικό ΟΠΣ 5061257


Integration Learning Center Cultural Mediator (Farsi-Greek) @ Danish Refugee Council

DRC Greece is looking to recruit a qualified, flexible and enthusiastic professional to work in Athens ILC as a Cultural Mediator. Under the supervision of the Urban Manager and in close cooperation with the Integration Learning Center relevant staff, will provide Cultural Mediation services for the reception and general operation of the ILC and for the implementation of the Integration CoursesProtection Social Work Team Leader @ Danish Refugee Council

Under supervision of the Field Protection Manager and in close coordination with other DRC field units, the Protection Social Work Team Leader will be field-based and will support the implementation of social work activities under DRC projects in the refugee hosting sites and line manage the DRC team of protection social workers. S/he will develop and maintain good relations with the persons of concern (PoC), relevant stakeholders and other humanitarian actors, to support adequate implementation and coordination of DRC’s Protection activitieserror: Content is protected !!