Θέσεις Εργασίας

Ειδικός Παιδαγωγός και Φιλόλογος στον ΟΚΑΝΑ (Περιφέρεια Αττικής)

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων (Ειδικός Παιδαγωγός, Φιλόλογος, Ψυχίατροι,…


54 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στην Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου

Η Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου ανακοινώνει την πρόσληψη 54 ατόμων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 µηνών και όχι πέραν της 31/12/2021.


Προσλήψεις για το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων του Δήμου Αθηναίων

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ανακοινώνει προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με…


Προσλήψεις για το Υπνωτήριο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων

Ο ΟΚΑΝΑ ανακοινώνει προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Νέες Δομές Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο», για δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης, με έδρα το Δήμο Αθηναίων.


Κοινωνιολόγος στον ΟΚΑΝΑ (Περιφέρεια Ηπείρου)

Ο ΟΚΑΝΑ ενδιαφέρεται να συνεργαστή με έναν Κοινωνιολόγο, με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, στην Περιφέρεια Ηπείρου.Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει δύο πεντάμηνες περιόδους ενδοϋπηρεσιακής πρακτικής άσκησης (“stages”) για νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων, που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τον τρόπο λειτουργίας και τις εργασίες της Επιτροπής και να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα σε μία από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.


Ψυχολόγος στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων (Ψυχολόγος) χρονικής διαρκείας από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 05/07/2021, διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες στο ΕΚΠΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: , προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε ένα (1) μόνο από τα Επιστημονικά Πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.


Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης

Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων (Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός), για την υλοποίηση του Υποέργου «Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης».
Πρόσληψη Προσωπικού από την «Πλόες» Ε.ΨΥ.ΜΕ. για το οικοτροφείο «Όστρια»

Η «Πλόες» Ε.ΨΥ.ΜΕ. αναζητεί 4 νοσηλευτές, 1 εργοθεραπευτή και 1 λογοθεραπευτή για το οικοτροφείο «Όστρια», το οποίο φροντίζει ενήλικες με διαταραχές αυτιστικού φάσματος χαμηλής λειτουργικότητας στο κέντρο του Πειραιά.


Κοινωνικός Λειτουργός στο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ίλιδας

Ο Δήμος Ίλιδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο (Κοινωνικός Λειτουργός)».Παιδαγωγός/Νηπιαγωγός στο Δήμο Ξηρομέρου

ΤΟ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου (Παιδαγωγός/Νηπιαγωγός) για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ έτους 2020-2021. 


Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2020 | Πρόσκληση για Υποβολή Δικαιολογητικών

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών), σύμφωνα με την προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. 4Κ/2020


Process Manager στην Alpha Plan Consultants

Alpha Plan Consultants is seeking a dynamic Process Manager to improve the efficiency of our business processes. In this role, you will be responsible for evaluating the efficiency and costs of established processes, developing improvement strategies, and facilitating changes. You may also be required to update process documents and conduct efficiency audits.


Ψυχολόγος με σύμβαση έργου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου «Συσχέτιση Νευροαπεικονιστικών, Γνωστικών και Ψυχοσυναισθηματικών Προγνωστικών Δεικτών στην Εξέλιξη του Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου», ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Ψυχολόγος).Θέσεις εργασίας στην ΑμΚΕ «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD)»

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης συνολικά δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης ««Επιχορήγηση Ν.Π. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ(ICSD) για την υλοποίηση του Έργου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΕ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 16 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ»


Blue Book Traineeship: Αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε 1.800 άτομα, με έναρξη τον Μάρτιο ή τον Οκτώβριο. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απευθύνεται σε πτυχιούχους πανεπιστημίου, απ΄όλο τον κόσμο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι και να γνωρίζουν καλά δύο από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


error: Content is protected !!