Θέσεις Εργασίας


104 Διοικητικοί Υπάλληλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).


Ερευνητές με σύμβαση έργου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για το πρόγραμμα «BeSecure-FeelSecure»

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ , στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «BeSecure-FeelSecure. A Holistic Risk Management Approach for Monitoring, Assessing and Forecasting the efficiency, sustainability and resilience of Piraeus», προτίθεται να απασχολήσει με
σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (3 άτομα).


ΠΕ Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του Υποέργου “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας”.
Psychologist @ Cyprus Refugee Council

The Cyprus Refugee Council (CyRC) invites qualified psychologists to apply for a new position under a project funded by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Cyprus, to provide support to asylum seekers and beneficiaries of international protection all over Cyprus and conduct appropriate referrals to other related services.


Θέση Ψυχολόγου στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Λειτουργία Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων ΕΣΤΙΑ 2018 από την Α.Μ.Κ.Ε ΑΠΟΣΤΟΛΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021537 που αφορά στη λειτουργία Ξενώνα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων ΕΣΤΙΑ, προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας για Ψυχολόγο.


Εξωτερικοί Συνεργάτες στο ΕΚΠΑ για το έργο “Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους”

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με τρεις (3) Εξωτερικούς Συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν στην Πράξη με τίτλο «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους».


Youth Psychosocial Facilitator @ Refugee Trauma Initiative | Thessaloniki – Greece

ROLE PURPOSE | The Youth Psychosocial Facilitator will work closely with the Dinami Programme Lead to develop and deliver Dinami programming, encompassing psychosocial care, community building, skills development, and professional coaching to other young people coming from refugee and underprivileged populations. The role holder will also be responsible for working with partners of RTI including community leaders with lived experience of being a refugee and displacement and for delivering training in RTIs values-based approaches and methodologies.


Youth Worker Traineeship @ Refugee Trauma Initiative | Thessaloniki – Greece

Role purpose | The Youth Worker Trainee will be trained to contribute to the operations of the “Dinami” Youth programme. This serves as an opportunity for trainees to gain knowledge and experience delivering Project-Based Learning programmes, encompassing psychosocial care and community building, to young people coming from refugee and Greek communities.Ψυχολόγος, Ειδικός Παιδαγωγός και Κοινωνικός Λειτουργός στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης για την “Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσίων

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου “Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσίων”, από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.


Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου “Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και Κατ’Οίκον Νοσηλείας”, από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. Κοινωνικός Λειτουργός στο Χαμόγελο του Παιδιού σε χώρο φιλοξενίας παιδιών στην Κυλλήνη

Το Χαμόγελο του παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού σε χώρο φιλοξενίας παιδιών στην Κυλλήνη


ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την ενδυνάμωση της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας».


Έκδοση Προκήρυξης 2Ε/2020

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 24/20-7-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)


ΠΕ Εκπαιδευτές Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Δήμο Βόλου

Ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Δήμου Βόλου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου. 


Eξωτερικός συνεργάτης για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος»

H Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος», προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη.


Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Συμβούλιο της ΕΕ κάθε χρόνο προκηρύσσει περίπου 100 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, 20 θέσεις μη αμειβόμενης υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης και έως 6 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για ασκούμενους με αναπηρία.


Συνεργάτης επικοινωνίας προγραμμάτων στην WWF Ελλάς

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς αναζητά συνεργάτη επικοινωνίας που θα αναλάβει την προώθηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Ο/η συνεργάτης θα πρέπει να διαθέτει δημιουργική διάθεση και εμπειρία προκειμένου να μπορεί να επικοινωνήσει με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο μια πληθώρα δράσεων για το θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον, τόσο στα οργανικά εργαλεία επικοινωνίας της οργάνωσης όσο και σε ΜΜΕ, ως μέλος του Τμήματος Communication & Engagement του WWF Ελλάς. 


Greek Language Consultant @ Avaaz

This is an exciting position at the heart of one of the most innovative and promising public organisations in the world today. It offers a unique structure and team to help develop and pursue large scale social change efforts. As a Language Consultant , in addition to translation you may also support and help lead the research, development, and running of campaigns on a range of national and global issues, helping to channel the time and money of our members in the most effective ways possible. This position will report to one of Avaaz’s campaigns staff.


error: Content is protected !!