Εξ΄ Αποστάσεως Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: “Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας”

Η Σχολή Διά Βίου Μάθησης (Σ.Δ.Β.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας

καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.

 

Το πρόγραμμα «Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας», το οποίο ανταποκρίνεται στις πρόνοιες του ΦΕΚ 3049 (τ. Β’, 23/09/2016) περί προσόντων στελέχωσης των Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), θα προσφερθεί δύο φορές (από Οκτώβριο – Φεβρουάριο του 2018/Α΄ κύκλος & από Φεβρουάριο – Ιούνιο του 2018 / Β΄ κύκλος).

 

Η Σχολή Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαθέτει πιστοποιημένες δομές & υπηρεσίες από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με την αρ. 5859-10 (Βεβαίωση 3056/08.06.2011). Η Σχολή λειτουργεί προσφέροντάς ολοκληρωμένες υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης σε όλα τα γνωστικά πεδία που παρέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το  εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό του προέρχεται κατά κύριο λόγο από το ερευνητικό προσωπικό του Ιδρύματος.

Η Σχολή Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαθέτει πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) με τα μέλη που απαρτίζουν την επιστημονική και συγγραφική ομάδα να διαθέτουν εξέχουσα εμπειρία και δραστηριοποίηση σε εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαιδευτικά προγράμματα. Η πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιεί την εκάστοτε συμμετοχή σε εκλαϊκευτικό πρόγραμμα ή πρόγραμμα επιμόρφωσης βεβαιώνοντας τα αποκτηθέντα προσόντα αποσκοπώντας στη διευκόλυνση ευρέσεως εργασίας.

 

Σκοπός του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Διγλωσσίας και διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε αλλόγλωσσους πληθυσμούς.

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από τη Σχολή Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Επιπλέον, σε όσους επιμορφούμενους παρακολουθήσουν την ενότητα «Διγλωσσία» θα διανεμηθεί δωρεάν το σύγγραμμα «Μαθήματα Διγλωσσίας» (Ι. Γαλαντόμος, 2012, εκδ. Επίκεντρο).

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και της αλλοδαπής, σε φοιτητές/σπουδαστές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής, σε αποφοίτους Β/θμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι).

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» έχει ως στόχο:

  • την επικαιροποίηση των γνώσεων που οι συμμετέχοντες έχουν λάβει στις προπτυχιακές τους σπουδές, σχετικά με θέματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Διγλωσσίας και διδακτικής μεθοδολογίας της νέας ελληνικής σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα,
  • την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας,
  • τη σε βάθος ενημέρωση σε εξειδικευμένα θέματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Διγλωσσίας,
  • την εμβάθυνση σε θέματα σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής σε αλλόγλωσσους πληθυσμούς.

 

Επιμόρφωση

Το προτεινόμενο πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και υιοθετεί σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης και συγκεκριμένα τις διαδικασίες της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ’ ολοκλήρου εξ’ αποστάσεως.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Εγγραφές

Βρείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» και συμπληρώστε online την αίτηση σας.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Κόστος Συμμετοχής:

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 600€.

Όλες οι θεματικές ενότητες δεν είναι υποχρεωτικές, μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει το πρόγραμμα τμηματικά και το κόστος συμμετοχής ανά ενότητα είναι 200 ευρώ (συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 600€). Με την ολοκλήρωση της 2ης ενότητας διανέμεται δωρεάν σύγγραμμα με θέμα την Διγλωσσία.

 

Περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται από τρεις (3) διδακτικές ενότητες

 

 

Ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί:

  • να παρακολουθήσει το σύνολο του προγράμματος, δηλαδή και τις τρεις (3) διδακτικές ενότητες ή
  • να παρακολουθήσει εκτός από την 1η ενότητα που είναι υποχρεωτική και μία (1) ακόμα από τις υπόλοιπες δύο

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ

 

Alpha Bank:

Αριθμός Λογαριασμού: 310-00-2002-020935

IBAN: GR6401403100310002002020935

 

Κωδικός έργου: 4165.0006

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην αιτιολογία του καταθετηρίου θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο κωδικός του έργου 4165.0006 καθώς και το Επίθετο του καταρτιζόμενου.

 

Αποδεικτικό Κατάθεσης:
 επισύναψη αποδεικτικού στην ηλεκτρονική αίτηση

 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων

Έως και 20 Απριλίου 2018

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Φεβρουάριος 2018 – Ιούνιος 2018

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος έχει η κ. Γεωργία Ανδρέου, καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία φέρει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Συνδιδάσκων στο εν λόγω πρόγραμμα θα είναι ο επίκουρος καθηγητής Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κ. Ιωάννης Γαλαντόμος.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης  Τηλεδιάλεξη ΑΠΚΥ με θέμα "Tο Γήρας στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία: Μία Διαχρονική Ανασκόπηση"

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!