Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας» 2020-21

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ»

 

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας στα αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας. Bασικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ. αποτελεί η διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας σε πληθυσμιακό επίπεδο.

Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε τέσσερα συνολικά εξάμηνα (διετής φοίτηση, 120 ECTS). Στα τρία πρώτα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν (26 ώρες παρακολούθηση ανά μάθημα) και να ολοκληρώσουν επιτυχώς συνολικά εννέα (9) υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο εκπονούν την μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία. 

Το Π.Μ.Σ. διαθέτει δύο ειδικεύσεις (Α) Δημόσια Υγεία (Β) Πολιτική Υγείας με ανώτατο όριο εισακτέων κατά έτος τους 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές (10 θέσεις ανά ειδίκευση).

Αιτήσεις συμμετοχής: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά με συμπλήρωση της online φόρμας στο: http://bit.ly/ph_master2020

Η αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στο: msc-ph@auth.gr

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών:

10-31 Ιουνίου 2020 και 1-11 Σεπτεμβρίου 2020

 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι εμπρόθεσμα θα συμπληρώσουν την αίτηση τους και θα αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καλούνται να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ.

Γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις:
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 6 μ.μ.
(ο τόπος των εξετάσεων θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο)
Εξεταστέα ύλη:
Marmot M. The health gap. The challenge of an unequal world. UK: Bloomsbury 2015 (εισαγωγή και κεφάλαια 1-4)

 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι λάβουν προβιβάσιμο βαθμό στις γραπτές εξετάσεις, θα κληθούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ για συμμετοχή τους σε προσωπική συνέντευξη, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 10πμ έως 5 μ.μ.

Πληροφορίες: περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του (http://publichealthpolicy.med.auth.gr). Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τις αιτήσεις και την υποβολή των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του ΠΜΣ (μέσω email στο msc-ph@auth.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-999339).

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ_ΑΠΘ

 

Διαβάστε Επίσης  Νέα περίοδος αιτήσεων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

1 Comment on "Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας» 2020-21"

  1. Υπάρχει κάποιος που να έχει δώσει εξετάσεις για αυτό το μεταπτυχιακό;

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!