Τι είναι η ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας;

Οι σημερινές υπηρεσίες υγείας δεν είναι κατάλληλες για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 1 στους 20 ανθρώπους εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας που θα μπορούσαν να παρέχονται σε τοπικές κλινικές αντί σε νοσοκομεία. Και εκεί όπου οι υπηρεσίες είναι προσιτές, συχνά είναι κατακερματισμένες και κακής ποιότητας.

Ο Π.Ο.Υ. υποστηρίζει τις χώρες ώστε να προχωρήσουν στην καθολική κάλυψη της φροντίδας υγείας, σχεδιάζοντας τα συστήματα υγείας με βάση τις ανάγκες των ανθρώπων και όχι με βάση τις ασθένειες και τα ιδρύματα υγείας, έτσι ώστε ο καθένας να λαμβάνει τη σωστή φροντίδα, την κατάλληλη στιγμή, στο σωστό μέρος.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας με επίκεντρο τον άνθρωπο σημαίνει πως  οι συνολικές ανάγκες των ανθρώπων και των κοινοτήτων, όχι μόνο των ασθενειών, τοποθετούνται στο επίκεντρο των συστημάτων υγείας καθώς και ότι οι άνθρωποι ενδυναμώνονται ώστε να έχουν πιο ενεργό ρόλο στην υγεία τους.

Το Πλαίσιο για τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας με επίκεντρο τον άνθρωπο – Framework on integrated people-centred health services (IPCHS), που υιοθετήθηκε με συντριπτική υποστήριξη από τα κράτη-μέλη στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας τον Μάιο του 2016, αποτελεί έκκληση για μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότησης, διαχείρισης και παροχής των υπηρεσιών υγείας.

Το Πλαίσιο παρουσιάζει ένα δυνατό όραμα για ένα μέλλον στο οποίο όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας,  που παρέχονται με τέτοιο τρόπο ώστε να συντονίζονται γύρω από τις ανάγκες τους, να σέβονται τις προτιμήσεις τους, να είναι ασφαλείς, αποτελεσματικές, έγκαιρες, προσιτές και αποδεκτής ποιότητας. Το Πλαίσιο που αναπτύχθηκε ως παγκόσμιο όραμα – μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες τις χώρες είτε με υψηλό, μεσαίο ή χαμηλό εισόδημα, με ανεπτυγμένα ή ευάλωτα συστήματα υγείας.

Πέντε στρατηγικές για ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας με επίκεντρο τον άνθρωπο

Ο Π.Ο.Υ. συστήνει πέντε αλληλένδετες στρατηγικές που πρέπει να εφαρμοστούν:

1. Ενεργοποίηση και ενδυνάμωση των ανθρώπων και των κοινοτήτων
2. Ενίσχυση της διακυβέρνησης και της λογοδοσίας
3. Αναπροσανατολισμός του μοντέλου περίθαλψης και φροντίδας
4. Συντονισμός των υπηρεσιών εντός και μεταξύ των τομέων
5. Δημιουργία περιβάλλοντος ενεργοποίησης

Μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη υγεία, είναι απαραίτητη για:

Ισονομία στην πρόσβαση: Πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους και οπουδήποτε, όποτε και όπου τις χρειάζονται.

Ποιότητα: Ασφαλής, αποτελεσματική και έγκαιρη φροντίδα που ανταποκρίνεται στις συνολικές ανάγκες των ανθρώπων και βρίσκεται στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ποιότητας.

Ανταπόκριση και Συμμετοχή: Η φροντίδα συντονίζεται γύρω από τις ανάγκες των ανθρώπων, σέβεται τις προτιμήσεις τους και επιτρέπει τη συμμετοχή των ανθρώπων σε θέματα υγείας

Αποδοτικότητα: Διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες παρέχονται στο πλέον οικονομικά αποδοτικό περιβάλλον (σε όρους κόστους-οφέλους), με τη σωστή ισορροπία μεταξύ προαγωγής της υγείας, πρόληψης και φροντίδας των ασθενών, αποφεύγοντας την επικάλυψη και την σπατάλη πόρων.

Ανθεκτικότητα: Ενίσχυση της ικανότητας των φορέων, των θεσμών και των πληθυσμών στον τομέα της υγείας ώστε να προετοιμαστούν και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε κρίσεις της δημόσιας υγείας.

 

Πηγή: who.int

Απόδοση/Επιμέλεια: Τομπέα Ελένη

socialpolicy.gr

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Διαβάστε Επίσης  Βίντεο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών για το Βασικό Εισόδημα

Be the first to comment on "Τι είναι η ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας;"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!