Πρόσθετη έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 82,6 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε στην Ελλάδα 82,6 εκατ. ευρώ επιπλέον ως χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης μέσω των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ).

Μέσω του ΤΑΜΕ, δίδεται χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης ύψους 24,2 εκατ. ευρώ στο Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας, προκειμένου να αυξήσει την ικανότητα παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε μετανάστες και  πρόσφυγες. Στόχος του Ταμείου είναι, πρώτον, να παράσχει βασικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες) σε κέντρα φιλοξενίας για πρόσφυγες, και, δεύτερον, να ενισχύσει τις δυνατότητες του δημόσιου συστήματος υγείας καθώς και τις δομές επιδημιολογικής επιτήρησης.

Επιπλέον, 58,4 εκατ. ευρώ χορηγούνται στο Υπουργείο Άμυνας της Ελλάδας για να παράσχει στους μετανάστες έκτακτη βοήθεια με την μορφή καταλυμάτων, στέγης, σίτισης, υγειονομικής περίθαλψης και μεταφορών. Για τις δραστηριότητες αυτές στην ηπειρωτική Ελλάδα θα δοθεί χρηματοδότηση ύψους 52,2 εκατ. ευρώ από το ΤΑΜΕ, ενώ 6,2 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν για την παροχή στήριξης  στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, μέσω του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ).

Αυτές οι νέες επιχορηγήσεις έκτακτης ανάγκης αποτελούν συνέχεια παρόμοιας βοήθειας που είχε δοθεί νωρίτερα το 2016, για την κάλυψη των αναγκών της περιόδου από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο. Με αυτή την πρόσθετη χρηματοδότηση, η βοήθεια έκτακτης ανάγκης  που χορηγείται για δραστηριότητες στην Ελλάδα ανέρχεται σε 345 εκατ. ευρώ από την αρχή του 2015pdf, ποσό που περιλαμβάνει τη στήριξη προς τις ελληνικές αρχές, τους οργανισμούς της ΕΕ, τις διεθνείς οργανώσεις και τις ΜΚΟ.

Η χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης έρχεται να προστεθεί στα 509 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 (294,5 εκατ. ευρώ από το ΤΑΜΕ και 214,7 εκατ. ευρώ από ΤΕΑ).

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  -> Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα -> Ειδήσεις

Διαβάστε Επίσης  Νέα έκδοση του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ: “Η Ανώτατη Εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό Χώρο το 2020, Η Εφαρμογή της Διαδικασίας της Μπολόνια”

Be the first to comment on "Πρόσθετη έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 82,6 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!