Trafficking: Ορισμοί

 

Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα σοβαρό έγκλημα και μία κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια σύγχρονη μορφή δουλείας. Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και επηρεάζει σχεδόν κάθε χώρα ως χώρα προέλευσης, μετάβασης (transit) ή χώρα προορισμού ή μερικές φορές ως συνδυασμός όλων αυτών.

Η παγκόσμια κλίμακα του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, λόγω της κρυφής φύσης του εγκλήματος. Τα στατιστικά στοιχεία συχνά βασίζονται σε αντικρουόμενους ορισμούς ή καταρτίζονται για διαφορετικούς σκοπούς, και ως εκ τούτου είναι σπάνια συγκρίσιμα. Η εμπορία ανθρώπων συνδέεται συχνά και με άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, θεωρείται ως η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή παράνομων κερδών του οργανωμένου εγκλήματος μετά από το εμπόριο ναρκωτικών.

Τι είναι η εμπορία ανθρώπων;

Η εμπορία ανθρώπων η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια σύγχρονη μορφή δουλείας είναι ένα σοβαρό έγκλημα που περιλαμβάνει την παραβίαση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι διακινητές εκμεταλλεύονται ευάλωτους ανθρώπους για οικονομικό κέρδος, εξαπατώντας ή αναγκάζοντάς τους σε (κυρίως):

  • πορνεία / σεξουαλική εκμετάλλευση
  • καταναγκαστική εργασία

Λιγότερο κοινές μορφές εκμετάλλευσης περιλαμβάνουν τον εξαναγκασμό των θυμάτων για επαιτεία και την αφαίρεση και πώληση των οργάνων σας.

Πως συμβαίνει;

Στρατολόγηση: Τα θύματα στρατολογούνται από συγγενείς ή εγκληματικές ομάδες, συχνά με την υπόσχεση μιας καλά αμειβόμενης εργασίας.

Διακίνηση: Τα θύματα μπορεί να διακινηθούν από απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές στις πόλεις ή από φτωχότερες προς πλουσιότερες χώρες.

Χειραγώγηση:  Οι διακινητές χειραγωγούν και εξαναγκάζουν έχοντας τον έλεγχο των θυμάτων μέσω της εξαπάτησης και (την απειλή) της βίας.

Ποιες είναι οι βασικές αιτίες της εμπορίας ανθρώπων;

Ευαλωτότητα εξαιτίας της φτώχειας, της περιθωριοποίησης, του οικονομικού αποκλεισμού, των ένοπλων συγκρούσεων, κοινωνικών και έμφυλων ανισοτήτων, διακρίσεων εις βάρος εθνοτικών μειονοτήτων και παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών.

Ανεπαρκείς νόμοι και πολιτικές σε πολλές χώρες, όπου ο κίνδυνος σύλληψης είναι μικρός.

Ζήτηση στις πλουσιότερες χώρες / αστικές περιοχές, ιδίως για πορνεία και φθηνό εργατικό δυναμικό.

Πώς ορίζει την εμπορία ανθρώπων το δίκαιο της ΕΕ;

“Η στρατολόγηση, διακίνηση, μετακίνηση, υπόθαλψη ή παραλαβή προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ή μεταβίβασης του ελέγχου επί του προσώπου αυτού, μέσω της απειλής ή χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, απαγωγής, απάτης, εξαπάτησης, κατάχρησης εξουσίας ή μέσω μιας ευάλωτης θέσης ή της παροχής ή λήψης πληρωμών ή ωφελημάτων για την εξασφάλιση της συναίνεσης ενός προσώπου που ασκεί έλεγχο επί άλλου προσώπου, με σκοπό την εκμετάλλευση. “

“Ευάλωτη θέση προκύπτει όταν το άτομο δεν έχει καμία πραγματική ή αποδεκτή δυνατότητα παρά να υποταγεί στην εκμετάλλευση”.

“Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει, κατ’ελάχιστο, την εκμετάλλευση για εκπόρνευση ή άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης, για καταναγκαστική εργασία ή υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης της επαιτείας, της δουλείας ή πρακτικών παρόμοιων με τη δουλεία, την οικιακή δουλεία, την εκμετάλλευση εγκληματικών δραστηριοτήτων ή την αφαίρεση οργάνων.” 

*Ορισμός (ΟΔΗΓΙΑ 2011/36/ΕΕ) σχεδόν ταυτόσημος με τον ορισμό του Πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών για την εμπορία ανθρώπων.

 

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της εμπορίας ανθρώπων και της διακίνησης μεταναστών;

Υπάρχουν τέσσερις κύριες διαφορές μεταξύ της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών.

1. Συναίνεση για την παράνομη είσοδο σε μια χώρα:  Το λαθρεμπόριο μεταναστών, αν και συχνά πραγματοποιείται υπό επικίνδυνες ή εξευτελιστικές συνθήκες, περικλείει τη συγκατάθεσή. Μερικά θύματα εμπορίας ανθρώπων μπορεί να ξεκινούν το ταξίδι τους, συμφωνώντας για την παράνομη είσοδο σε μια χώρα, αλλά πολλά δεν το κάνουν, και ποτέ δεν είχαν καμία πρόθεση να το πράξουν. Σε περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων από τρίτες χώρες, το θύμα μπορεί να εισέλθει σε μια χώρα νόμιμα, με τουριστική ή φοιτητική βίζα, (μερικές φορές λαμβάνονται και με τη βοήθεια των εμπόρων), στη συνέχεια να πέσει θύμα εκμετάλλευσης από τους διακινητές και να παραμείνει στη χώρα και μετά την ημερομηνία λήξης της βίζα, ενδεχομένως χωρίς την θέλησή του. Τα θύματα εμπορίας ανθρώπων που προέρχονται από κράτη-μέλη της ΕΕ κινούνται νόμιμα σε όλη την ΕΕ.

2. Εκμετάλλευση: Το λαθρεμπόριο μεταναστών τελειώνει με την άφιξη των μεταναστών στον προορισμό τους. Σε μια υπόθεση εμπορίας, το πρόσωπο παραμένει θύμα περαιτέρω εκμετάλλευσης σε απάνθρωπες συνθήκες ή συνθήκες καταναγκασμού μετά τη διέλευση των συνόρων.

3. Διακρατικότητα: Το λαθρεμπόριο μεταναστών είναι πάντα διακρατικό. Η εμπορία ανθρώπων λαμβάνει χώρα τόσο στα διεθνή σύνορα (διεθνές trafficking) όσο και εντός των συνόρων της χώρας τους (εσωτερική διακίνηση).

4. Πηγή των κερδών: Στις περιπτώσεις του λαθρεμπόριου, τα κέρδη προέρχονται από τη μεταφορά ή τη διευκόλυνση της παράνομης εισόδου ή διαμονής του προσώπου σε άλλη χώρα. Σε περιπτώσεις διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, τα κέρδη προέρχονται από την εκμετάλλευση.

ec.europa.eu

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Επιστημονική Επιθεώρηση | Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη - Τόμος 14: Τεύχος 2

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!