Διακινούμενοι Εργαζόμενοι: Αναζήτηση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης | Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης 2018

Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Κοινωνικής Δικαιοσύνης, επικεντρώνεται στους 150 εκατομμύρια εργαζόμενους μετανάστες παγκοσμίως, πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν εκμετάλλευση, διακρίσεις και βία και στερούνται ακόμη και το πιο βασικό επίπεδο προστασίας.

Η μεγαλύτερη ροή μετανάστευσης συνδέεται στις ημέρες μας άμεσα ή έμμεσα με την αναζήτηση ευκαιριών αξιοπρεπούς εργασίας. Ακόμη και αν η απασχόληση δεν είναι το κύριο κίνητρο, συνήθως αποτελεί μέρος της διαδικασίας μετανάστευσης σε κάποιο σημείο.

  • Υπάρχουν περίπου 258 εκατομμύρια διεθνείς μετανάστες. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας εκτιμά ότι υπάρχουν περίπου 150 εκατομμύρια εργαζόμενοι μετανάστες.
  • Μεταξύ των διακινουμένων εργαζόμενων, το 56% είναι άνδρες και το 44% γυναίκες. 
  • Οι εργαζόμενοι μετανάστες αντιπροσωπεύουν το 4,4% όλων των εργαζομένων και έχουν υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό από ότι οι μη-μετανάστες σε παγκόσμιο επίπεδο (73% και 64% αντίστοιχα).

“Πολλοί εργαζόμενοι μετανάστες καταλήγουν να παγιδεύονται σε χαμηλόμισθες, επισφαλείς και ανθυγιεινές θέσεις εργασίας, συχνά στον τομέα της παραοικονομίας, χωρίς σεβασμό για τα εργασιακά τους δικαιώματα αλλά και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συχνά πρέπει να πληρώνουν υψηλά κόστη σε εταιρείες αναζήτησης εργασίας ώστε να βρουν δουλειά, κατά μέσο όρο πάνω από το μισθό ενός έτους – και αυτό τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους στην καταναγκαστική εργασία και την παιδική εργασία “, 

ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας Guy Ryder, ζητώντας την υιοθέτηση πλαισίων διακυβέρνησης για τη δίκαιη μετανάστευση εργατικού δυναμικού σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Διαβάστε: Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και τα θεμέλια της κοινωνικής δικαιοσύνης

Ο κ. Guy Ryder τόνισε ότι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι, όπως όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται δίκαιη μεταχείριση και η δίκαιη μεταχείριση των διακινούμενων εργαζομένων είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού των κοινωνιών και της αειφόρου ανάπτυξης. Εάν η μετανάστευση εργατικού δυναμικού είναι σωστή, δίκαιη και αποτελεσματική, μπορεί να αποφέρει οφέλη και ευκαιρίες για τους εργαζόμενους μετανάστες, τις οικογένειές τους και τις κοινότητες υποδοχής τους.

Η διακυβέρνηση θα πρέπει να καθοδηγείται από τα διεθνή πρότυπα εργασίας, ιδίως τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία και τις σχετικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και των Ηνωμένων Εθνών. Το Πολυμερές Πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Οικονομική Μετανάστευση  και οι Γενικές Αρχές και οι Επιχειρησιακές Κατευθυντήριες Γραμμές για διαφανείς προσλήψεις, προσφέρουν περαιτέρω καθοδήγηση.

 

Πηγές: news.un.org,  un.org

Μετάφραση / Επιμέλεια: Τομπέα Ελένη

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Τρίτη Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη της Φτώχειας 2018-2027

Be the first to comment on "Διακινούμενοι Εργαζόμενοι: Αναζήτηση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης | Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης 2018"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!